steensbech

Børneuniversitetet

 
Et tilbud om aktiviteter for særligt interesserede børn i Roskilde Kommune.
 
Børneuniversitetet er et sted hvor højtbegavede og særligt interesserede skolebørn
kan mødes en gang om ugen i et miljø med særlige udfordringer.

Fx. 20 mandage a’ 3 timer på et år.

En kombination af et ”klubtilbud”, hvor børnene kan møde ligesindede og hardcore undervisning.
Udfordringen er identisk med børnenes daglige problem i forhold til jævnaldrende - forklar komplicerede sammenhænge simpelt.
 
Lærerens rolle:

Jeg forestiller mig en gennemgående lærer/koordinator, der bliver den trygge base for børnene. Dennes rolle er at:
  • Gå i dialog med børnene om indholdet af Børneuniversitetets program.
  • Finde foredragsholderne om klæde dem på til den særlige opgave.
  • Forberede børnene på temaet for næste undervisningsgang.
  • Koordination: Formidle opgaver, tidspunkter, materialer, lokaler til alle parter.
  • Motivere børnene til selv at holde foredrag på Børneuniversitetet.
  • Lave gruppedynamiske øvelser for at bryde isen og styrke sammenholdet.
  • Koordinere besøg på undervisnings- og forskningsinstitutioner.
  • Tale med forældrene om det at have et højtbegavet barn.
  • Formidle kontakt til relevante steder (Mensa, foreningen Gifted Children, Athene, Mentiqa).
  • Undervise i formidling, kreativitet, hukommelsesteknik, avanceret computerbrug (billede- og videoredigeringsprogrammer) mm.
 
Oplægsholdere:

Der inviteres eksperter, kunstnere og forskere fra alle videnskabelige/kulturelle grene til at komme
og holde et oplæg i avanceret børnehøjde. Det kan være forfattere, filosoffer, historikere, filmfolk,
naturvidenskabelige forskere, virksomhedsledere, m.m.
 

Sted:

Børneuniversitets aktiviteter foregår på RUC, hvor der er auditorier i alle størrelser.
Det ville også virke som et naturligt brobygningsforløb til det lokale universitet.
Nogle gange kunne aftenens indhold være besøg med bus på en relevant institution
eller andre mere sociale aktiviteter, hvor børnene får lejlighed til at tale sammen.
 

Pædagogiske samarbejdspartnere:

Man kunne forestille sig at samarbejde med andre kommuner om Børneuniversitetet,
således at oplægsholderne kunne holde deres oplæg flere gange – fx både i Roskilde,
Lejre, Greve, Jyllinge, Ringsted, Køge, Tåstrup og Holbæk? (Indenfor CVU Sjælland)

Desuden vil jeg indrage:
Kirsten Baltzer fra DPU, der har udtrykt stor interesse for projektet.
Ole Kyed, Danmarks førende børnepsykolog på dette område.
Sheelagh Bisgaard, nyuddannet cand. pæd. psyk. med speciale i BMSF.
Lisbeth Kjær, matematikkonsullent på CVU Sjælland (Amtscentralen).


Faglige samarbejdspartnere:

Blandt samarbejdspartnerne kunne tænkes RUC, CAT, KU, Handelsskolen (temaaften om aktier og obligationer?), Teknisk Skole, Planetariet, Eksperimentariet, August Krogh Instituttet, Risø, Handelshøjskolen (Fremtidens Internet), Instituttet for Fremtidsforskning, Roskilde Bibliotek, Retorikskolen, Sorø Science Center, Filmskolen, Samtidsmuseet, m.fl.


Forslagsstiller: Claus Steensbech, steensbech@hotmail.com
Drucken