steensbech

BØGER

Billesø & Baltzer: Pædagogiske Teorier, Gyldendal, København, 1998.
Bråten, I. & Moe A.C.: Den nærmeste utviklingssonen som utgangspunkt for pedagogisk praksis, fra bogen ”Vygotsky i pedagogikken”, red.”, Bråten, I., Cappelen Akademisk Forlag, 1998.
Henriksen, Spæt: Célestin Freinét [kap. 10] in Jerlang, Esben: Selvforvaltning, Socialpædagogisk Bibliotek, 1988.
Kyed, Ole: Undervisning af elever med særlige forudsætninger / Af Ole Kyed (red.), Ole Robenhagen, Beate Hastrup, Tina Monberg & Erik Pfeiffer, Thorkild Ruby, Søren Güllich, Morten Ernebjerg, Lise Wesnæs, Bente Jensen, Arne Berg og Kirsten Baltzer (red.). Kroghs Forlag, 2002.
Persson, Roland S.: Anderlunde land: Särbegåvningens psykologi, Stockholm, Almquist & Wiksell, 1997.
Wahlström, Gunilla O.: Begavede børn i skolen – duelighedens dilemma?, Kroghs, 1998.
 
 
ARTIKLE R
 
Avnesø, Birgitte:  Forbandet Intelligent, Alt for Damerne, 25/2002.
Udfordring til en klog dreng, 15/8 2002, www.folkeskolen.dk
Kloge børn bliver set, 3/4 2004,               www.folkeskolen.dk
De kloge drenge fra Hjørring, 3/4 2004, www.folkeskolen.dk
Christiansen, Jørgen: Scaffolding/Stilladsering -En metafor indenfor læringsteorier
Ditlefsen, Kamma: Om Celestil Freinet (1896-1966), DPT 5/1997.
Egebjerg, Christin: Hvor er mit rumskib?, Politiken, kronik, 11/1 2000.
Ejlers, Christian: Freinet og den ny teknilogi, DPT 4/1996.
Gottlieb, Mikkel: Særligt kloge børn på specialskole, Politiken, 19/2 2004.
Kjærulf, Helle: Børns ressourcer skal plejes - Mere begavet end gennemsnittet, Børn & Unge, nr. 15/16, 1998.
Nitschke, Eva: Højt begavede børn er anderledes, Friskolebladet, 7/2005.
Nyrop, Susanne: Freinet genopstået på Internettet!, DPT 3/1997.
UVM: Skolen svigter særligt begavede elever, Undervisningsministeriets nyhedsbrev nr. 1, 17. januar 2000.
Wallace, Marjorie: Jagten på de små genier, Berlingske Tidende, 13/9 1981.
Drucken