steensbech

Overheads om højtbegavede børn                                  Noter: Claus Steensbech


Problematik:

Skandinaviske forskere peger på, at den differentierede undervisning sjældent kommer de meget begavede elever til gode. Konsekvenserne kan blive uro i klasserne, vantrivsel for de oversete børn og væsentlige tab for samfundet på grund af uudviklede evner.
 
Forskerne er blandt andet kommet frem til, at problemet med uddannelsessystemets svigt af de meget begavede børn er enestående for Norge, Sverige og Danmark. Det er kun i Skandinavien, at specialpædagogikken ikke beskæftiger sig med den gruppe børn og unge.

               [Artiklen ”Skolen svigter særligt begavede elever”, Undervisningsministeriets nyhedsbrev nr. 1, 17. januar 2000]Vigtige indsatsområder
overfor børn med særlige forudsætninger:
1)                      Bevidsthed
2)                      Udholdenhed                    
3)                      Risikovillighed
4)                      Social indsigt
5)                      Nysgerrighed
6)                      Fantasi
7)                      Veltalenhed
8)                      Fleksibilitet
9)                      Originalitet
10)                 Samarbejdsevne              (Susan Leyden)
 

Alternative angrebsvinkler:
 
1)      Acceleration
2)      Fordybelse
3)      Kompleksitet
4)      Supervision
5)      Differentieret tænkningskrav      
6)      Appellerer til fantasien
7)   Frivillige, udfordrende opgaver Bloomes taksonomi

Kundskab    
Forståelse     
Anvendelse  
Analyse                              
Syntese
Evaluering
­­­­­­­­­­­­­­­­


 
Bruners stilladtisering:
 
·         Rekruttering       
·         Reducering af frihedsgrader
·         Retningsfastholdelse
·         Markering af kritiske træk
·         Frustrationskontrol      
              ·         Demonstration

 
Célestin Freinéts arbejdsgang:
 
1)         Idé
2)         Research
3)         Vidensindsamling
4)         Selvrealisering
5)         Formidling
6)         Selvrefleksion

Mennesket begynder sit liv med at famle,
forsøger sig frem; og når et forsøg falder heldigt ud,
skabes en følelse af kraft:
Jeg kan godt!                                                             Celéstin Freinét
 
  
Hvordan identificerer man børn med særlige forudsætninger?
 
1)    Sammenligning af udviklingstrin og alder (fx Piagets udviklingsteorier)
2)    Glødende, vedvarende interesse på et bestemt område, der ofte har vist sig tidligt
3)    Er ekstremt nysgerrig
4)    Organiserer sin viden så den kan bruges kreativt og fleksibelt
5)    Husker eminent
6)    Metakognitiv viden (er tidligt opmærksom på læreprocesserne)
7)    Voksenkontaktsøgende
8)    Mere følelsesprægede end andre elever
 
Kanevski (1999)
 
 
 
 
 

 

Drucken