go to content

Menu

Opgaver

Opgave 1:

Vi skal lave en "Cut-up Poetry"-bog med 26 sider + forside og bagside
Tekst: Klippes ud af aviser, blade eller andet og monteres med tape på et stykke papir, som efterfølgende scannes ind i 300 dpi. 
Billede: En collage, der undestøtter, kommenterer eller opponerer mod teksten.
Husk at tage stilling til om du laver en højre- eller en ventre-side.
Ingen tekst må komme nærmere på kanten end 1,5 cm.

Format: "Liggende A4" - ca. 28x21 cm.
Opløsning: 200 dpi.
Filtype: Du skal arbejde i Photoshop, men aflevere som jpg.

Aflevering: Gemmes på 24 timers-drevet i mappen "Cut-up Poetry". Husk navn.