steensbech

Forskerholdet

Undervisning henvendt til højtbegavede eller talentfulde elever

Denne beskrivelse er lavet som en led i en undersøgelse af tilbudene til højtbegavede folkeskoleelever i Roskilde Kommune.
Pt. er der ingen tilbud til denne elevgruppe.


Projekt
: Forskerholdet (2007-2010)
 

Skole
: Roskilde Ungdomsskole (RUSK) på Absalons Skole og Roskilde Produktionsskole computerlokaler.
 

Skoleleder
Mogens Lerbech, Roskilde Ungdomsskole.
 

Undervisere
:
Claus Steensbech, Folkeskolelærer (dansk, matematik, biologi, billedkunst), Roskilde Ungdomsskole,
samt Roskilde Produktionsskole, Medieværkstedet.
Samt diverse gæstelærere.
 

Formål
: (Hvad var sigtet med projektet?)
 
At give deltagerne 3 timer hver uge, hvor de oplevede at:
-       Kunne slappe af og føle sig ”normale” i selskab med andre børn med særlige forudsætninger.
-       Deres særlige måde at være på værdsættes.
-       Blive udfordret fagligt.
-       Komme dybere ind i diskussioner.
-       Præsentere dem for potentielle voksenforbilleder fra forskerverdenen.
 

Mål
: (Hvilke mål blev der sat for projektet?)
 
At skabe et socialt netværk mellem deltagerne, hvor igennem de kunne opbygge/opleve:
-       et socialt fællesskab med ligesindede, højtbegavede.
-       at deres lyst til læring er legitim.
 

Indhold
: (En kort beskrivelse af undervisningens indhold)
 
Undervisningen var en balance mellem:
-       Faglige udfordringer udenfor folkeskolens normalpensum.
-       Teambuilding øvelser.
-       Hukommelsesteknik.
-       Kommunikation/retorik (lær at fremlægge komplicerede sammenhænge simpelt).
-       Diskussioner/diskussionsteknik.
-       Dramaøvelser.
 

Særlige aktiviteter
: (Indgik der særlige aktiviteter eller besøg i undervisningen)
 
Vi har bl.a. besøgt:
1.    Nanoteknologisk Institut på H.C. Ørstedsinstituttet, Kbh., hvor vi lavede praktiske analyser af medbragt postevand.
2.     Risø, Climaite - et dansk forskningsprojekt, som skal belyse, hvordan klimaændringer påvirker de biologiske processer i naturen  www.climaite.dk
3.     Åbent hus på DTU, Lyngby.
4.     Eksperimentariet, diverse udstillinger.
5.     Planetariet (Indføring i teknikken bag 3D-film)
6.     Brorfelde Observatorium, hvor vi fotograferede månen med et 10 meter langt teleskop, der stod i Australien.
7.     Museet for Samtidskunst (div. udstillinger)
8.     Statens Museum for Kunst (surrealisme/Wilhelm Freddie)
9.     Roskilde Dampradio, hvor de selv lavede en lille udsendelse.
 

Elevinddragelse
: (Hvordan indgik eleverne i fastlæggelse af indhold og aktiviteter?)
 
Undervisning og udflugter planlægges i meget tæt samarbejde med eleverne, der er meget opmærksomme på, hvad de gerne vil bruge Forskerholdet til.
Den første gang vi mødes laver vi brainstorm ang. elevernes ønsker.
Dette gentages, når emnerne er brugt op.

Elevgruppen
: (Hvordan blev elevgruppen kontaktet og udvalgt)
 
Eleverne tilmeldte sig selv via internet
på Roskilde Ungdomsskoles hjemmeside www.rusk.nu
Holdet var omtalt således:
Har du også sjældne interesser, som næsten ingen gider høre om?
Vi snakker psykologi, kommunikation, teamwork og fremtidsdrømme.
Vi besøger forskningsinstitutioner og udfordrer hinanden fagligt og opbygger et godt forsker-netværk.” Vi agter at justere teksten før næste sæson.
 
Elevgruppens sammensætning:
 
 
Piger
Drenge
I alt
6. klasse
 
 
 
7. klasse
 
2
2
8. klasse
3
 
3
9. klasse
 
 
 
Andre
 
 
 
I alt
3
2
5
 
Fremmødeprocent:
 
 
Piger
Drenge
I alt
6. klasse
 
 
 
7. klasse
 
90%
 
8. klasse
80%
 
 
9. klasse
 
 
 
Andre
 
 
 
I alt
 
 
 

 

 Erfaringer med projektet – hvad fungerede godt og mindre godt:
 

I forhold til formål og mål
:
 
Tilbudet har til fulde opfyldt sit mål: De unge mennesker har fået et væld af forskellige indtryk og forældrefeedback har været endog meget positivt. De siger, at holdet har gjort forskel på barnets humør, selvtillid og udadvendthed.

I forhold til indhold og aktiviteter
:
 
Vi har haft en god opbakning fra Roskilde Ungdomsskole, der har stillet minibus til rådighed. Den lille holdstørrelse har naturligvis gjort det lettere at komme rundt. Vi har haft let ved at komme igennem til diverse miljøer, som vi har haft ønske om at besøge: Mange af forskerne har måske selv oplevet at være den højtbegavede skoleelev, der altid skilte sig ud fra klassen?
 

I forhold til elevinddragelse
:
 
Det fungerer upåklageligt: Eleverne har en masse (også fælles) interesser og er gode til at formulere deres ønsker og behov. Vi har derfor flere gange udarbejdet prioriterede ønskeliste, som læreren derefter har arbejdet videre med i forhold til planlægning af efterårs- og vintersæson.
 

I forhold til elevgruppen
: (Herunder kontakt, udvælgelse og fremmøde)
 
Tilbudet beskrives via Ungdomsskolens brochure, der distribueres til alle 6-10. klasser.
De skal således selv både opdage og tilmelde sig holdet. Der har dog været 2 avisartikler i Roskilde Avis, der tog afsæt i Forskerholdet.
Hverveproceduren er væsentlig at diskutere: På dette hold har børnene selv søgt aktivt ind på baggrund af beskrivelsen. Dette har sikret, at de som kommer er målgruppen – de højtbegavede elever og ikke de søde, flittige med motiverede forældre.
 

Øvrige erfaringer med projektet – hvad fungerede godt
:
 
Det har fungeret forbløffende godt alt sammen. Forældrene er gode til at bakke op.
Jeg har nydt vores mobilitet og den gode modtagelse vi har fået – jeg har virkelig været stolt over deres attitude, deltagelse, moral og kvalificerede spørgsmål, når vi var rundt og repræsentere Roskilde.
 

Øvrige erfaringer med projektet – hvad ville vi gøre anderledes næste gang
:  
 
Efter to år med de samme elever på Forskerholdet er min specialviden ved at være opbrugt og jeg bruger derfor urimeligt meget tid til planlægning og forberedelse af hver gang. Dette problem kan løses på flere måder:

1) Eleverne kan inddrages mere til at undervise hinanden, men derved kommer der en slags lektier/pligtarbejde, som de unge mennesker ikke er interesserede i mere af.

2) Der ansættes en hjælpelærer, eller (endnu bedre): Jeg får midler til at lønne spændende mennesker til at komme og hold oplæg ud fra deres kernekompetencer indenfor matematik, historie, retorik, drama.
(Se i øvrigt idéoplæg til Børneuniversitetet)
 

Konklusion
: (anbefalinger til kommende projekter generelt, i ungdomsskolen og i folkeskolen)
 
De højtbegavede børn og unge har brug for et sted, hvor det er fuldt accepteret at være, som de er.
 
Desværre får vi kun fat i de velfungerende elever, der selv er opmærksomme på deres høje begavelse: Vi mangler dem som underpræsterer for at være en del af klassefællesskabet. Vi mangler ballademagerne, der keder sig fordi undervisningen ikke udfordrer dem tilstrækkeligt. Og lærerne mangler kompetencen til at spotte disse elever, da det overhovedet ikke er et tema på læreruddannelsen.
 
Jeg synes at Roskilde Kommune bør ansætte en konsulent, der skal:
Undervise lærerne i hvordan man finder og stimulerer børnene.
Undervise eleverne i hvordan de selv kan gøre det mere interessant at gå i skole.
Arrangere udflugter til relevante institutioner, mv.
 

 

Bilag 1 (eksempel):
Forskerholdets aktivitetsplan, foråret 2008
 
Uge:
Dag/tidspunkt:
Emne:
Mødested:
7
Mandag, 11/2,
kl. 17-20.
Solplet-teorien vs. teorien om global opvarmning.
Al Gore: En Ubekvem Sandhed. (film + diskussion).
Forberedelse til næste gang. Det periodiske system.
Lokale 55,
Sct. Jørgens Skole.
8
Vinterferie
9
Torsdag,
den 28/2,
kl. 14-18.
 
Undervisning på Nanoteknologisk Afdeling på
H.C. Ørsted Instituttet i København.
 
Keld West, forsker på HCØ, skriver til os:
Vores laboratorium er under opbygning, og vi har masser af avancerede maskiner, men de kan godt være svære at forholde sig til hvis man bare skal se på dem. En mulighed for at komme lidt tættere på, ville være at lave nogle analyser - fx ku' vi kigge på drikkevandet i Roskilde og i København: Vi har en ion-kromatograf, som kan analysere anioner (for drikkevand: fluorid, chlorid, nitrat og sulfat, hvor man kunne forvente, at Kbh er høj i sulfat, mens en landkommune udenfor Roskilde måske ville have en del nitrat). Vi kan evt også analysere for Ca med atomabsorption. Sammen med rundvisning og snak, vil dette nok tage et par timer.
 
Her er et link til vores hylde på NanoScience's hjemmeside:
http://nano.ku.dk/folkeskolen/
Ungdomsskolen ved Sct. Jørgens Skole kl. 14.00.
10
Mandag 3/3,
kl. 17-21.
Tur til Tycho Brahe Planetarium. Pris: 70 kr.
Kl. 18:10  Dinosaurs Alive! Bagefter rundvisning ”bag kulissen”. Hvordan virker 3D?
Afgang kl. 17:00
fra Sct. Jørgens Skole.
10
Søndag, 9/3,
kl. 10-16.
Tur til Eksperimentariet i Ungdomsskolens minibus.
Pris: Ca. 100 kr.
Roskilde Bibliotek,
Ved indgangen,
kl. 10:00.
11
Mandag, 10/3,
kl. 17-20
Efterbehandling af turene. Sjov matematik.
Evolution.
Lokale 55,
Sct. Jørgens Skole.
12
Påskeferie
13
Mandag, 10/3,
kl. 17-20.
Afslutning for Forskerholdet. Evaluering. Kage.
Afrika-foredrag ved Claus.
Denne dag bookes også et klasselokale til forældrene, hvis I vil tage jer en snak.
Lokale 55,
Sct. Jørgens Skole.

 

Drucken